Giới thiệu  
  Thông tin  
  Học tập  
  Hoạt động  
  Phần mềm  
  Liên lạc  

THÔNG TIN HỌC TẬP

CỦA HỌC SINH

THÔNG TIN

PHÁP LUẬT

BLOG LIÊN ĐỘI

Trường học điện tử

(Innovative School)

Thông tin giáo viên

Thông tin học sinh

 

THÔNG BÁO

 • Từ 13/08 đến 29/08:

  Tập trung học sinh toàn trường:

  Lớp 1, 2, 3: 07g15 - 10g30

  Lớp 4, 5: 07g15 - 11g00

 • Ngày 29/08:

  Kiểm tra chất lượng đầu năm

  (Lớp 2, 3, 4, 5)

  Học sinh toàn trường tập trung từ 7g15 đến 10g30

   

 • Ngày 04/09:

  LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC

  2014-2015

  VÀ KHÁNH THÀNH

  CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG

  Học sinh dự lễ từ 7g15 đến 09g30

 • Từ ngày 08/09:

  Học sinh đi học 2 buổi/ngày theo thời khóa biểu (Lớp bán trú bắt đầu ăn trưa tại trường)

  Lớp 1, 2, 3: 07g15 - 16g30

  Lớp 4, 5: 07g15 - 16g45

   

 

LIÊN LẠC GẦN ĐÂY

Thư từ gia đình một người lính đang bảo vệ Trường Sa - Đã trả lời

Thư gởi cô Mai Hương

Thư cảm ơn trường Nguyễn Bỉnh Khiêm - Đã trả lời

Thư cảm ơn GVCN lớp 3/8 - Đã trả lời

Học sinh lớp 2 TATC cần rèn luyện những gì? - Đã trả lời

(Xem các câu hỏi khác)

 

CHECK MAIL TRƯỜNG

(Dành cho HĐSP NBK)

ĐIỆN THOẠI LIÊN HỆ

08-38292214

08-38292846

KỸ NĂNG SỐNG

Rửa tay đúng cách

Đeo khẩu trang đúng cách

Khi động đất xảy ra

Bệnh tay-chân-miệng

Viêm não mô cầu, những điều cần biết

Kỹ năng đi bộ an toàn

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

01, 02

 

THỰC ĐƠN